beyin

beyin
is.
1. anat. Mərkəzi sinir sisteminin ən mühüm üzvü, habelə bu üzvü təşkil edən və kəllə ilə bel sümüyü kanalını dolduran maddə. İnsan beyni. Qoyun beyni. Beyin xəstəliyi.
2. məc. dan. Ağıl, şüur, fəhm, zəka, baş mənasında. Onun beyni yoxdur, danışığını bilmir. – Bir gün əvvəl küllüyün yanından keçərkən, Firudinin beynində oyanmış fikirlər yenidən baş qaldırdı. M. İ..
◊ Beyni yerindən oynamaq (laxlamaq) – dəli olmaq. Beynə batmaq (girmək) – mümkün hesab etmək, inanmaq. Bu dediklərin, deyəsən, mənim də beynimə batdı. – Yoldaş, doğrusu, onların sözləri mənim də beynimə batır. C. M.. Bu söz Həpəndovun beyninə batdı. M. C.. Beyni dağılmaq – səs-küydən dəng olmaq, başı ağrımaq. Beynindən çıxmamaq – daim fikrində olmaq, yadından çıxmamaq, daim düşündürmək. Kütlələri təşkil edib böyük bir dağ kimi hərəkətə gətirmək fikri Əlinin beynindən çıxmır. M. İ.. Beyninə yeritmək (salmaq) – bir şeyi birinə tez-tez təkrar edərək inandırmaq, mənimsətmək, təlqin etmək. <Şərəfnisə xanım:> Müsyö Jordan beyninə salıbdır ki, Parijdə qızlar, gəlinlər məclisdə, yığıncaqda üzüaçıq oturub dururlar. M. F. A.. Usta bu fikri bir çox canlı misallarla uşaqların beyninə yeridirdi. Ə. S.. Beynini aparmaq – çox danışmaqla, səs-küylə birini rahatsız etmək, yormaq, dəng etmək. Beynini doldurmaq – birinə bir şey və ya şəxs haqqında çoxlu deyib inandırmaq (yalnız mənfi mənada). <Səlim bəy> əvvəlcə pristavı evinə çağırıb onun puç beynini lazımi qədər doldurmuşdu. H. N.. Qan başına (beyninə) vurmaq, qan beyninə (sıçramaq) – bax qan.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • beyin — is., yni, anat. 1) Kafatasının üst bölümünde beyin zarı ile örtülü, iki yarım yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluşan, duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ, dimağ 2) Muhakeme, usa vurma 3) mec. Bir şeyi yönetmede önemli görevi olan… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • BEYİN — t. Kafatasının en büyük kısmını kaplayan, kalınca ve dayanıklı üç zarla örtülmüş olan bir sinir merkezidir. Yumuşak ve beyazımsı bir kitle olan beyin, duygu ve bilgi merkezidir. Ak ve boz maddeden yapılmıştır ve iki yarım küre olarak… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • beyinəzici — sif. Başı ağrıdan, beyinə əziyyət verən, incidən; ağır, boğucu. Bir tərəfdən içinə dolmuş bu qədər adamın ağır nəfəsi, bir tərəfdən alaçıq keçələrinin beyinəzici havasından nəfəs almaq mümkün deyildi. A. Ş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • beyin cerrahı — is., tıp Beyin konusunda uzmanlık yapmış cerrah, nöroşirürjiyen …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • beyin cerrahisi — is., tıp Hastanelerde beyin konusunda ameliyat yapabilen bölüm, nöroşirürji …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • beyin göçü — is. İleri düzeydeki meslek ve bilim adamları ile uzmanların bir başka gelişmiş ülkede yerleşip çalışmak amacı ile kendi ülkelerinden ayrılması İlim araştırmaları için kredi darlığı Avrupa dan Amerika ya beyin göçüne sebep olmaktadır. F. R. Atay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • beyin kanaması — is., tıp Beyni besleyen damarlardan bir veya birkaçından dışarı kan sızması sonucu, beslenen bölgenin çalışmaz duruma gelmesi Bir beyin kanaması ile ölen Cenap Şehabettin... A. Ş. Hisar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • beyin karıncıkları — is., ç., anat. İçinde beyin omurilik sıvısı bulunan, kafa içinin, dört boşluğundan her biri …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • beyin fırtınası — is. Kişilerin bir araya gelip herhangi bir konuyla ilgili düşüncelerini tartışmaksızın açıklayarak birbirleriyle fikir alışverişinde bulunmaları …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • beyin gücü — is. Bir ülkede ileri düzeyde iyi yetişmiş olan meslek ve bilim adamları ile uzmanların fikir gücü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”